...wi璚ej
...wi璚ej
...wi璚ej
Zapraszamy do wzi璚ia udzia逝 w konkursie


czytaj wi璚ej
Ostrze瞠nie dla Klientów Internet Bankingu


czytaj wi璚ej
Zapraszamy do nowo otwartego punktu kasowego


czytaj wi璚ej

» Polityka informacyjna


czytaj_wiecej

» Zasady ζdu Korporacyjnego


czytaj_wiecej

» O banku

 

Bank Spó責zielczy w Pu速usku zosta za這穎ny w 1884 roku przez grup ludzi w sk豉d, której wchodzili: ch這pi, rzemie郵nicy i robotnicy. Dzia豉 pod nazw "Mieszcza雟ki Bank Spó責zielczy". Powo豉nie do 篡cia banku by這 podyktowane wzgl璠ami ekonomicznymi. Zaistnia豉 potrzeba samopomocy dla trzech najs豉bszych ekonomicznie klas spo貫cznych: robotników, ch這pów i rzemie郵ników.

Bank Spó責zielczy istnia do ko鎍a I wojny 鈍iatowej. Nap造w do Banku nowych cz這nków, a gównie ziemian, spowodowa, 瞠 wi瘯szo嗆 kredytów zaci庵ni皻ych przez nich, pozosta豉 nie sp豉cona. Doprowadzi這 to do braku 鈔odków obrotowych, w konsekwencji czego Bank chyli si ku upadkowi.

Wyzwolenie narodowe i uzyskanie niepodleg這軼i w 1918 roku stworzy這 nowe warunki do dzia豉lno軼i Banku. Pierwsze lata po wojnie by造 okresem niezmiernie trudnym z uwagi na brak stabilizacji gospodarczej. W ca造m dwudziestoleciu mi璠zywojennym na ca這kszta速 pracy Banku bardzo silnie oddzia造wa豉 ogólna sytuacja finansowa i gospodarcza kraju. Przyk豉dem tego by豉 inflacja, a pó幡iej wielki kryzys gospodarczy. Wszystkie te zjawiska niekorzystnie wp造n窸y na sytuacj finansow i dzia豉lno嗆 Banku. Szczególnie dotkliwie odbi造 si skutki inflacji oraz wymiany pieni璠zy. W okresie mi璠zywojennym Bank dzia豉 pod nazw "Kasa Stefczyka". By豉 ona organizacj ch這pskiej spó責zielni kredytowej i dzia豉豉 z dobrymi wynikami a do 1939 roku. Kasa Stefczyka zasi璕iem swego dzia豉nia obejmowa豉 gminy: Kleszewo, Gzowo, Obryte i Zatory.

Wybuch II wojny 鈍iatowej i wkroczenie wojsk niemieckich na teren Polski rozpocz窸y kilkuletni okres okupacji i terroru hitlerowskiego, okres biologicznego i ekonomicznego wyniszczenia ludno軼i polskiej. Dzia豉lno嗆 Banku w tym okresie by豉 zawieszona.

Po odzyskaniu niepodleg這軼i reaktywowano Bank nadaj帷 mu nazw "Bank Spó責zielczy". Swoj dzia豉lno軼i obejmowa teren 7 gmin i trzech miast. (Protokó z posiedzenia Zarz康u Banku Spó責zielczego, 1945r.)

W 1946 roku Bank przyj掖 nazw "Gminna Kasa Spó責zielcza" i dzia豉 na terenie trzech gmin i miasta Pu速usk. (Protokó z posiedzenia Zarz康u, 1946r.)

Dzia豉lno嗆 Banku oraz jego ranga umocni豉 si szczególnie od 1975 roku, tj. od po陰czenia Banku Rolnego i Centralnego Zwi您ku Spó責zielni Oszcz璠no軼iowo- Po篡czkowych. Powo豉no wtedy Bank Gospodarki 砰wno軼iowej, który zrzesza banki spó責zielcze i by ich central spe軟iaj帷 funkcj nadzorcz i koordynuj帷.

Pocz患szy od 1 stycznia 1999r., bank przyj掖 cztery banki: w Go造minie, Karniewie, Obrytem i Zatorach. Bank posiada swoje placówki na terenie miasta i gminy Pu速usk oraz gmin: Gzy, Go造min, Karniewo, Obryte, Pokrzywnica i Zatory.

 

Bank Spó責zielczy w Pu速usku zajmuje trwa貫 miejsce na lokalnym rynku us逝g bankowych.

Odnotowujemy dynamiczny rozwój, wzmacniamy si kapita這wo i poszerzamy zakres swojej dzia豉lno軼i, staj帷 si przy tym wa積ym i atrakcyjnym partnerem dla naszych Klientów.

Cechuje nas stabilno嗆 i ponad stuletnia tradycja, któr skutecznie 陰czymy z nowoczesno軼i.

Do grona naszych sta造ch Klientów do陰czaj nowi, obdarzaj帷 nas zaufaniem, my natomiast dok豉damy wszelkich stara, aby zapewni im wygod i satysfakcj z korzystania z naszych us逝g.

W procesie dostosowywania Banku do standardów nowoczesnej bankowo軼i wa積 rol odgrywa Bank Zrzeszaj帷y.

Dotychczas by nim Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

W dniu 5 wrze郾ia 2011 r. Bank ten po陰czy si z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., w wyniku czego powsta SGB – Bank S.A., który razem ze zrzeszonymi bankami spó責zielczymi tworzy Spó責zielcz Grup Bankow.

Spó責zielcza Grupa Bankowa jest obecnie Bankiem zrzeszaj帷ym ponad 200 banków spó責zielczych, w tym Bank Spó責zielczy w Pu速usku.

Po陰czenie banków zrzeszaj帷ych spowodowa這, 瞠 Bank SGB wraz z bankami spó責zielczymi to silna i licz帷a si na rynku bankowym instytucja finansowa.

Zapewnia ona bankom zrzeszonym dost瘼 do innowacyjnych narz璠zi, procesów, procedur.

Wsparcie to jest to dla nas istotne, gdy dzia豉j帷 zgodnie z has貫m „My郵 globalnie, dzia豉j lokalnie” chcemy zapewni naszym Klientom najwy窺zej jako軼i us逝gi finansowe poprzez wykorzystywanie najnowocze郾iejszej technologii i wzbogacanie oferty produktowej.

Bank Zrzeszaj帷y dysponowa b璠zie wi瘯szymi zasobami finansowymi, sprawn organizacj i najlepszymi rozwi您aniami technologicznymi.

Przynale積o嗆 Banku do Spó責zielczej Grupy Bankowej da naszym Klientom poczucie jeszcze wi瘯szego bezpiecze雟twa i umo磧iwi uzyskanie wymiernych korzy軼i.

 

Zarz康 Banku                                                    

                                                                                                    
Zbigniew Wa豉chowski - Prezes Zarz康u

Halina Piórkowska - Wiceprezes Zarz康u

Katarzyna Zawada - Wiceprezes Zarz康u

 

Rada Nadzorcza                                                                               

 

Waldemar ζszczych - Przewodnicz帷y Rady

Adam Stelmach - Wiceprzewodnicz帷y Rady

Edwarda Walesiak - Sekretarz Rady

Bogus豉wa Ochtabi雟ka - Cz這nek Rady

Jan Szczepa雟ki - Cz這nek Rady

Wies豉w 安iatkowski - Cz這nek Rady

Stanis豉wa Grabowska - Cz這nek Rady

Leon Gregajtys - Cz這nek Rady

Wojciech Kalinowski - Cz這nek Rady

Waldemar Le郾ik - Cz這nek Rady

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.
start aktulanosci o banku bankomaty kontakt polityka cookies logowanie www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.infomonitor.pl www.grupaconcordia.pl www.macif.pl www.bfg.pl www.novum.pl www.visa.pl www.maestrocard.com/pl www.sgb.pl www.nbp.gov.pl www.mrbank.com.pl www.mrbank.com.pl www.grupaconcordia.pl www.nbp.gov.pl www2.krd.pl www.bfg.pl logowanie logowanie dla firm